- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě  

Automatizovaný skladový systém

1

Skladový  systém pro dlouhý  materiál (profily, trubky, plochá  ocel) na bázi konzolových regálů HOFIKON  se zakládacím manipulátorem umístěným  na nadzemní  pojezdové dráze. Plně automatické  vychystávání  materiálu je řízeno počítačem vybaveným skladovým softwarem s vizualizací. To umožňuje obsluze manipulátoru kontrolovat skladový proces, popřípadě korigovat jeho průběh a současně vést skladovou evidenci. Počítač s obsIuhou je umístěný v plně kapotované kabině, která je součástí nosné konstrukce manipulátoru. Součástí skladového systému jsou odkládací stoly, jeden v místě příjmu, druhý na straně výdeje materiálu a bezpečnostní ohrazení s posuvnými vraty.

Nadstandardní vybavení: vážení materiálu, klimatizovaná kabina, připojení k nadřazenému systému řízení výroby.

 

HOFIZA – DM: automatizovaný skladový systém PDF