- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě

Skladový velkokapacitní systém pro dlouhý materiál

Zebr Zebr 2

 

Skladový velkokapacitní systém pro dlouhý materiál (tyče, trubky plochá ocel, tenkostěnné
profily a pod.), sestává z pojízdných regálů, kontejnerů, zakládacího manipulátoru, nadzemní pojezdové dráhy, pojízdné plošiny a bezpečnostního ohrazení.
Vychystávání (naskladnění) materiálu je plně automatické a probíhá tak, že obsluha zadá
na terminálu systémové číslo daného materiálu, který má být vyskladněn (naskladněn) a po potvrzení vyskladnění (naskladnění) je nejdříve vytvořená požadovaná ulička mezi regály a následně zakládací manipulátor přemístí kontejner s materiálem z příslušného regálu na pojízdnou plošinu, která kontejner přemístí k odběrnému místu umístěnému obvykle v čele, popřípadě na boku skladu (namísto pojízdné plošiny může být použit řetězový nebo kladkový dopravník).
Plně automatické vychystávání, respektive naskladňování materiálu je řízeno počítačem
vybaveným skladovým SW, umožňující obsluze kontrolovat skladový proces, popřípadě
korigovat jeho průběh a současně vést skladovou evidenci materiálu uloženého
v kontejnerech.
Proti možnému vniknutí nepovolané osoby do prostoru skladového systému je po celém
obvodě skladu instalováno bezpečnostní ohrazení s vertikálně, popřípadě horizontálně
posuvnými vraty, umožňující výjezd manipulační plošiny s kontejnerem na odběrné místo.
Bezpečnostní ohrazení sestává ze sloupku a rámu s pletivem, přičemž je koncipováno jako demontovatelné pro případ servisního zásahu – může však být nahrazeno kompletní kapotáží skladového prostoru plechovými panely upevněnými na nosnou konstrukci nadzemní pojezdové dráhy zakládacího manipulátoru.
Standardní programové vybavení: informace
o obsahu jednotlivých kontejnerů, vyhledávání
nabídky adresy kontejnerů podle zadaných
parametrů.
Nadstandardní vybavení: obchodní vážení,
separace vnitřního prostoru kontejneru pomocí
přestavitelných čepů, tisk inventur, využití
čárového kódu, připojení k nadřízenému
systému řízení výroby, vizualizace.
Technické parametry: jsou řešeny
individuálně, podle požadavku zákazníka

 

HOFIZA – DMK: skladový velkokapacitní systém pro dlouhý materiál PDF