- podavače plechů k laserům - podavače do horkých provozů - podavače pro obsluhu lisů - válečkové dopravníky - nůžkové plošiny

- manipulační vozíky

- zdvihací technika

Automatizovaný válečkový dopravník

1

Válečkový dopravník s automatickým řízením pro dopravu palet sestává  ze vstupní a výstupní sekce a potřebného počtu vnitřních válečkových sekcí. Jednotlivé sekce jsou poháněny  elektromotorem s převodovkou, ze které je kroutící moment přenášen pomocí řetězů na válečky. Pohyb palet na dopravníku je řízen automatem  umístěným spolu s potřebnou elektrovýzbrojí v rozvaděči.

Použití: Výkonná přeprava  palet v automatickém  cyklu ze skladových pozic k odběmým místům. Možnost napojení na nadřazený řídící systém a průběžné doplňování, resp. odebíránípalet na vstupníchnebo výstupních sekcích.

Nadstandardní vybavenívážení palet, připojení k nadřazenému systému řízení

výroby.

HOFIDO – HVP: automatizovaný válečkový dopravník PDF