Skladové mezipatro

1

Stavebnicová   konstrukce  sestávající  z  nosnými  sloupů,  horizontálních  nosníků, podlahových výplní,  bezpečnostního ohrazení  a schodiště.  Sloupy  jsou ve své spodní části opatřeny  roznášecí  patkou  a ve své horní  části jsou vzájemně propojeny pomocí nosníků, na kterých jsou uloženy roštové, nebo dřevotřískové výplně a to v jedné, nebo ve dvou úrovních nad sebou. Stabilita mezipatra v podélném a příčném směru je zajištěná zavětrovacími táhly. Podlaha může mít nosnost 250, 500, nebo 1000 kg/m2 a její obvod je vždy ohrazen trubkovým zábradlím,  které je v místě příjmu přerušeno odnímatelnou částí. V případě častější  frekvence přísunu materiálu na plošinu může být tato část řešená jako posuvná, nebo sklopná. Povrchová úprava je standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL. Nosná konstrukce mezipatra může být také vyrobena z pozinkovaného plechu (bez další povrchové úpravy).

 

HOFIPA: Skladové mezipatro PDF