Stacionární konzolové regály

1

Stavebnicová bezšroubová konstrukce sestávající z nosných sloupů, na kterých jsou pomocí čepů zavěšeny konzoly. Nosné sloupy mohou být jednostranné, nebo oboustranné  -přičemž umožňují snadné nastavení světlé výšky mezi konzolami  s roztečí 100 mm. V případě požadavku na větší variabilnost  výškové přestavitelnosti konzol a při nižším zatížení, lze rozteč snížit až na 50 mm. Stabilita regálu v jeho podélné oseje zajištěna úhlopříčným zavětrováním a roznesení zatížení do podlahy umožňují trámce, upevněné k nosným sloupům v jejich spodní části. Povrchová úprava: standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL. Nosná konstrukce regálů může být také vyrobena z pozinkovaného plechu (bez další povrchové úpravy).Jednotlivé regály jsou vždy označeny nosnostními štítky.

Nadstandardnívybavení:

Zarážky proti samovolnému pádu materiálu, zastřešení pro venkovní použití

 

HOFIKON – S: stacionární konzolové regály PDF