- paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě

Automatizovaný zásobník palet

1

Přepravní systém s automatickým řízením pro vychystávání palet ze skladových pozic k několika odběrným místům. Palety jsou přepravovány na vozících s ložnou plochou osazenou válečky pro přesun palet v horizontálním a svislém směru.To usnadňuje ruční odběr materiálu obsluhou zařízení při malé výšce palety (menší než 500 mm). Jednotlivé skladové pozice jsou tvořeny válečkovými sekcemi, které jsou vhodně rozmístěny tak, aby byl umožněn optimální pojezd vozíků, jejichž pohyb je programově řízen automatem napojeným na nadřazený řídící systém. Součástí přepravního systému je bezpečnostní ohrazení s posuvnými dveřmi pro navážení a odběr materiálu a obslužná  plošina, umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci s materiálem na odběrných místech.

Použití: Výkonná přeprava palet v automatickém cyklu ze skladových pozic k odběrným místům, umožňující ruční odběr materiálu z vychystané  palety. Možnost napojení na nadřazený  řídící systém a průběžné  doplňování palet na jednotlivé skladové pozice.

Nadstandardní vybavení:vážení palet, připojení k nadřazenému systému řízení výroby.

HOFIDO – ZV : automatizovaný zásobník palet PDF