My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

Výstavní panely

Stavebnicový systém umožňující efektivní realizaci prezentačních konstrukcí, jako jsou výstavní stěny- plošné i prostorové, výstavní  stánky, dělící  stěny a podobně.  Základem  stavebnicového  systému  jsou panely  se sendvičovou  konstrukcí  z papírových voštin a HDF desek. Toto řešení má zásadní vliv na velmi nízkou hmotnost panelů a rovněž na jejich potřebnou pevnost a tuhost. Ta je příznivě ovlivněna i tím, že panely mohou mít vnitřní středovou přepážku, která garantuje potřebnou únosnost hřebíků nebo šroubů, aplikovaných pro zavěšení obrazů. Spoje mezi jednotlivými panely jsou navrženy na principu pero- drážka, kdy po ustavení panelu do projektované pozice a dotažení fixačních šroubů, vzniká pevné a přesné spojení. Spojení panelů je možné jak v přímém, tak vzájemně kolmém směru. Panely jsou ve spodní části opatřeny rektifikačními nožkami a po obvodu mají osazeny  speciálně  tvarované  hliníkové profily, které brání poškození hran při manipulaci.  Na rektifikační nožky mohou být upevněna pojezdová kolečka, umožňující přemísťování panelů v horizontálním směru. Povrch panelů je tvořen lakovanou HDF deskou s hladkým povrchem, na který je možno připevnit finální povrch (fólie, nátěr). Panely je dále možné doplnit o osvětlení a závěsný systém.

 

HOFIPAN: výstavní panely PDF