- podavače plechů k laserům - podavače do horkých provozů - podavače pro obsluhu lisů - válečkové dopravníky - nůžkové plošiny

- manipulační vozíky

- zdvihací technika

Manipulační systém na plechy

1

Manipulační systém pro plně automatické přemísťování tabulí plechu z palety na odkládací stůl laserového centra, sestávající z nadzemní pojezdové  dráhy, podélného  unášeče, příčného unášeče  a konzoly zdvihu rámu s přísavkami. Nadzemní pojezdová dráha se skládá ze dvou nosných sloupů vzájemně  propojených nosníkem truhlíkového průřezu, na němž jsou upevněny koleje umožňující pojezd podélného unášeče. Podélný i příčný unášeč sestávají z nosného rámu s pojezdovými koly, na němž je upevněno rameno s kolejemi pro pojezd příčného unášeče, popřípadě svislé vedení s konzolou zdvihu, na níž je upevněn rám s přísavkami.  Pohon podélného unášeče, pohon konzoly zdvihu a pohon příčného  unášeče zajišťují elektromotory  se šnekovou  převodovkou. Ovládání  manipulačního systému umožňuje komunikační  panel umístěný na rozvaděči, který obsahuje řídící automat a další nutnou elektrovýzbroj.

Použití: zakládání tabulí plechů z palety na stůl laseru nebo vysekávacího lisu.

HOFIMA -PA: manipulační systém na plechy PDF