- podavače plechů k laserům - podavače do horkých provozů - podavače pro obsluhu lisů - válečkové dopravníky - nůžkové plošiny

- manipulační vozíky

- zdvihací technika

Podavače pro obsluhu lisu

Pohled na manipulátoryfull automated machine manipulate for automotive indastry

 

 

 

 

 

Jedná se o plně automatizovaný obslužný systém, který umožňuje obsluhu tří lisovacích forem současně, určených pro výrobu plastových výlisků, např. polotovarů pro kompletaci dveří osobních automobilů. Je tvořen pěti manipulátory osazenými na nadzemních pojezdových drahách, třemi pojízdnými stoly a dopravníkem odstřižků. Manipulátory v návaznosti na pracovní cyklus lisu vkládají do forem polypropylenový a tkaninový přístřih a následně vyjímají z forem hotové výlisky a odstřižené zbytky. Pojízdné stoly umožňují instalaci přístřihů na pomocné rámečky, na nichž jsou následně prostřednictvím manipulátorů dopraveny do forem.  Instalace přístřihů na rámečky je prováděna ručně, obsluhou lisu. Odstřižené zbytky jsou plynule dopravovány dopravníkem do drtičky odpadu. Elektrovýzbroj obslužného systému je umístěna v rozvaděči, jehož součástí je terminál, umožňující komunikaci obsluhy s řídícím systémem (PLC).

 

HOFIMA -OL: Manipulační linka pro obsluhu lisu PDF