- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě

Automatizované paletové silo

1

Plně automatizované skladové  silo sestávající ze dvou bloků  regálů HOFIPAL, zakládacího  manipulátoru  a dopravního systému pro vodorovnou dopravu materiálu. Nosná konstrukce zakládacího manipulátoru je tvořená pojízdnou základnou, osazenou  na kolejové  dráze a příhradovou  věží se zdvihací  plošinou vybavenou robotickým vozíkem, uzpůsobeným pro dopravu palet. Zakládání a vyjímání palet je plně automatické  a je řízeno počítačem  vybaveným vizualizací, který současně řídí činnost jednotlivých   zařízení  dopravního  systému  pro  vodorovnou  dopravu  palet  Uživatelské rozhraní  umožňuje  zobrazení jednotlivých  buněk  (úložných  kanálů)  regálového  systému  s  potřebnými informacemi  o uloženém  materiálu  a vedení skladové  evidence  v rámci podnikové  informační  sítě. Výdej  a přiíem  materiálu  do skladu  se provádí  prostřednictvím terminálů s čtečkami čárového kódu.

HOFIZA – PS: automatizované paletové silo PDF