- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě  

Automatizovaný vertikální dopravník

1

 

• PŘEPRAVNÍ SYSTÉM PRO JEDNOSMĚRNOU DOPRAVU PALET NA  ZADANÉ MÍSTO

• PRO VÍCEPODLAŽNÍ VÝROBNÍ HALY

• PŘEPRAVU ZAJIŠŤUJÍ VELKOOBJEMOVÉ GONDOLY ZAVĚŠENÉ NA  DVOU NOSNÝCH ŘETĚZECH

• NOSNÁ KONSTRUKCE DOPRAVNÍKU JE ZABUDOVANÁ VE VERTIKÁLNÍ  ŠACHTĚ

• MOŽNOST PRIORITNÍ VOLBY A SLEDOVÁNÍ POHYBU A UMÍSTĚNÍ  PALET NA DOPRAVNÍCÍCH

 

Volitelné vybavení:
• Vážení palet
• Připojení k nadřazenému řídícímu systému

 

Použití:
• Bezobslužná vertikální přeprava palet v automatickém cyklu
• Probíhá současně v několika podlažích najednou

 

HOFIDO VP: automatizovaný vertikální dopravník PDF

Kontaktujte nás:

email:   hofi-enge@hofi-enge.cz

tel:   +420 724 245 699