- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě

Automatizovaný sklad krabic

1

Skladový  systém pro  zakládání krabic  na bázi paletových  regálů  HOFIPAL se zakládacím manipulátorem vybaveným teleskopickým  ramenem.  Plně automatické vychystávání krabic je řízeno počítačem  vybaveným  skladovým  softwarem s vizualizací. To umožňuje obsluze  skladového systému  kontrolovat skladový  proces, popřípadě korigovat  jeho průběh  a současně vést skladovou evidenci. Pracoviště obsluhy s počítačem je umístěno na pracovní podestě, která dále umožňuje vychystávání krabic pomocí nakládacího vozíku, který je součástí zakládacího manipulátoru. Materiál uložený v krabicích je evidován prostřednictvím čárového kódu pomocí čtečky s rádiovým přenosem dat. Řídící počítač je propojen na podnikový informační systém s možností generování výdejek i přejímek z účetní databáze, včetně přenosu databáze skladových zásob. PoužitíSkladování krabic s vysokou skladovou kapacitou.

 

HOFIZA – AK: automatizovaný sklad krabic PDF