- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě

Automatizovaný vertikální dopravník

1

Přepravní systém s automatickým řízením pro vertikální jednosměrnou dopravu  palet na zadané místo ve vícepodlažní budově. Palety jsou přepravovány ve velkoobjemových gondolách, zavěšených na dvou nosných  řetězech, vynesených řetězovými  koly a nosnou konstrukcí dopravníku, zabudovanou ve vertikální šachtě. Palety jsou v jednotlivých podlažích přepravovány na válečkových dopravnících v automatickém cyklu k výtahovým dveřím, které se po dojezdu gondoly na úroveň podlaží automaticky otevírají s následným přemístěním palety z válečkového zásobníku na válečkovou sekci gondoly. Po uzavření dveří se gondoly přemístí na požadovanou adresu a cyklus založení, resp.vyjmutí palety z gondoly se opakuje.

Použití: Bezobslužná vertikální přeprava palet v automatickém cyklu, probíhající současně v několika podlažích najednou. Možnost prioritní volby a sledování pohybu a umístění palet na dopravnících.

Nadstandardní vybavení: vážení palet, připojení k nadřazenému systému řízení výroby.

 

HOFIDO VP: automatizovaný vertikální dopravník PDF