- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě

Automatizovaný zásobník forem

1

 

Bezobslužná doprava forem z konzolových regálů k odběrným místům (stolům). Dopravní systém sestává z konzolových regálů, pracovních stolů, odkládacího stojanu, oplocení s vertikálně posuvnými kryty a zakládacího manipulátoru. Zakládacím manipulátorem jsou formy přemístěny nejdříve k odkládacímu stojanu, kde dochází k automatickému sejmutí zátěžové desky z formy a odtud je spodek formy přemístěn na pracovní stůl, kde do něj obsluha vkládá plastové díly s nanesenou lepící hmotou. Poté zakládací manipulátor přemístí spodek formy do odkládacího stojanu, kde dojde k nasazení zátěžové desky a dále je forma přemístěna zpět do konzolového regálu. Po vytvrzení lepidla (cca 2 -3 hod) je forma přemístěna opět do odkládacího stojanu a po sejmutí zátěžové  desky na pracovní stůl, kde obsluha vyjme slepené díly a cyklus se opakuje.

Použití: Přemísťování forem a zátěžových desek v procesu lepení  plastových dílů.

 

HOFIDO – ZK: automatizovaný zásobník forem PDF