- automatizované skladové systémy - paletová sila - bezpaletová sila - rotační zásobníky - sila na hutní materiál - mezioperační zásobníky - nákladní výtahy - válečkové a řetězové tratě

Rotační zásobníky

Jedná se o automatizovaný páternosterový systém, kde je materiál uložen v pohyblivých gondolách, zavěšených na tažných řetězech, kterými jsou jednotlivé gondoly přemísťovány k výběrnému otvoru. Výběrný otvor je umístěn na čelní staně zásobníku, přičemž je opatřen posuvným, manuálně ovládaným krytem. Nosná konstrukce zásobníku je opláštěná do výšky 3,0 m plechovými kryty, nad touto úrovní je opláštění provedeno buď stejným způsobem jako ve spodní části, nebo mohou být použity panely vyplněné drátěnými síty. Elektrovýzbroj zásobníku je umístěna v rozvaděči, jehož součástí je terminál, umožňující komunikaci obsluhy s řídícím systémem. Povrchová úprava -standardně prášková polyesterová vypalovaná barva.

 

HOFIZA – R: rotační zásobníky PDF