- podavače plechů k laserům - podavače do horkých provozů - podavače pro obsluhu lisů - válečkové dopravníky - nůžkové plošiny

- manipulační vozíky

- zdvihací technika

Manipulační linky do kováren

foll automated machine manipulate for hammer industry

Jedná se o plně automatizovanou manipulační linku sestávající z pěti manipulátorů, která je určena pro obsluhu nahřívací pece, kovacího lisu a válcovačky. Finálním výrobkem jsou ocelové kroužky  o průměru od 400 do 1200 mm. Manipulace s polotovary je řešená pomocí dvou souřadnicových manipulátorů, z nichž jeden je stacionární o nosnosti 500 kg a druhý nosnosti 1000 kg je opatřen dvěma chapadly , přičemž se přemísťuje po kolejové dráze v úrovni 2400 mm nad podlahou haly. Vkládání studených polotovarů do pece je řešeno zakulením studených kusů pomocí manipulátoru, který je umístěn na podlaze v ose vkládacího otvoru pece. Vytahování polotovarů z pece vykulením , zabezpečuje manipulátor, který je umístěn na podlaze v ose výběrného otvoru pece. Součástí manipulátoru je šikmý odběrný rošt, z jehož konce provádí stacionární manipulátor odběr nahřátého polotovaru a jeho následné otočení a uložení na manipulační stůl kovacího lisu. Manipulátor umístěný na kolejové dráze odebírá přetvořené polotovary z lisu a poté je přemístí na válcovačku. Po vyválcování kroužku na válcovačce pak ještě tento manipulátor jej přemístí do skladovacího prostoru. Celý proces manipulace je řízen automatem a probíhá v návaznosti na jednotlivé technologické celky, zabezpečující vlastní kovací proces tak, aby bylo dosaženo ve všech jeho fázích optimálních podmínek, garantující potřebnou kvalitu a produktivitu práce.

HOFIMA – HP: Manipulační linky do kováren PDF